คู่มือการใช้ VISI ฉบับภาษาไทย ในรูปแบบ Hand Book

ชื่อหนังสือ : คู่มือการใช้งาน VISI Modelling

เนื้อหา : เน้นการเขียนภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ ทั้งแบบ Solid และ Surface รวมทั้งการนำไปออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก (Mould) และ แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ (Die)

ราคา : 200 บาท

สั่งซื้อ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

Tel. 0 2990 5816 e-mail : info@cert-se.com

** download ไฟล์ตัวอย่าง ในแต่ละบท**

 

Download คู่มือการใช้งาน VISI ใน Module ต่างๆ ทั้ง Modelling, Mould, Progressive Die และ Machining (CAM)

 

หมายเหตุ : จำกัดจำนวนที่นั่ง (กรุณาส่งจำนวนผู้เข้าอบรมล่วงหน้า 7 วัน)

 

ผู้ประกอบการใด ต้องการจัดเปิดอบรมภายในสถานประกอบการ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

ลงทะเบียน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

Tel. 0 2990 5816 e-mail : info@cert-se.com

 

 

รับออกแบบเขียนแบบแม่พิมพ์

แม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ (Single, compound และ Progressive Die)

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Injection Mould)

 

หลักสูตรการอบรม สำหรับสถานประกอบการงานแม่พิมพ์

VISI Mould การออกแบบเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติก

         

VISI Progress การออกแบบเขียนแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ 

    

VISI Machining การใช้โปรแกรมการกัดงาน CAM

 

สถานที่ฝึกอบรม

ชลบุรี

อยุธยา

นครราชสีมา

สมุทรปราการ

ปราจีนบุรี

 

เงื่อนไขการเข้าฝึกอบรม

ข้อปฎิบัติของผู้เข้าฝึกอบรม

  • ผู้เข้าอบรมต้องกรอกใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม พร้อม รูปถ่าย (จัดเตรียมเอกสาร)
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝึกอบรม (จัดเตรียมเอกสาร)
  • สำเนาวุฒิการศึกษา (จัดเตรียมเอกสาร)

เงื่อนไขและข้อปฎิบัติของสถานประกอบการที่ส่งผู้เข้าอบรม

  • จะต้องประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เท่านั้น
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท อายุไม่เกิน 180 วัน (จัดเตรียมเอกสาร)
  • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) (จัดเตรียมเอกสาร)
  • แผนที่บริษัท (จัดเตรียมเอกสาร)

 

ลงทะเบียน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel : 0 2990 5816 email: info@cert-se.com

| © Copyright 2008 | CERT SE VISION COMPANY LIMITED. | All rights reserved. |